3, మే 2015, ఆదివారం

నృసింహం

narasimha కోసం చిత్ర ఫలితం
                                                        
                                                        

              హరి వలదను  పలుకొదలని  బుద్ది చే 
           హరి శరణను  క్షణమొదలని  భక్తి  చే 
           అది ఇది యన  వరమొసగిన కర్త  చే
           అధ్బుతమై  అవతరించె నారసింహుడై
                                                              
                                                                  సు .త // 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి