27, మే 2015, బుధవారం

పోయేకాలం

nepal earthquake కోసం చిత్ర ఫలితం

భాను   దెబ్బకు      ఎండలే మండిపోయే 

దొర (బాబు) ల  దెబ్బకు  ధరలు  పై కెగిరిపోయే 

బి (జె ) పి  దెబ్బకు  రక్తమే   మరిగిపోయే 

పోయేకాలము ,  భూమి  క్రోధాన   కదలిపోయే . 

                                              

                                                                 సు.  త /

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి