23, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

ఎవరిని జయించాలి

                                                         ఎవరిని జయించాలి 

అది సత్యం మాష్టారి ఇల్లు 


సత్యం మాష్టారు   :       ఆ ... లెక్క అర్ధమయింది  కదా 
                                 జాగ్రత్త గా  వ్రాసుకోండి 

పిల్లలు             :         అలాగే  మాష్టారు 

సం. మా         :          ఏ మోయ్   సరస్వతి  ఓ గ్లాసెడు మంచి నీళ్ళు  తీసుకురా . 

సరస్వతి ( లోపలనుంచి ):           ఆ ... వస్తున్నా 

స. మా          :          ఏరా రవి  నీవు వ్రాయటం లేదే 
రవి               :         నా పెన్ను కనిపించటం  లేదు మాష్టారు 

స . మా        :          ఏరా  అసలునీవు తెచ్చావా 
 ర              :           తెచ్చాను మాస్టారు 

స . మా      :          అందరూ   వెదకండి 

పి             :             లేదు మాష్టారు  

స . మా    :          అయితే  ఎవరో దొంగిలించారన్న మాట 

                   (పిల్లలు     ఒకరి ముఖాలు ఒకరు  చూసుకుంటారు )


స . మా    :      చూడండి    పిల్లలూ  మనం ఏది ఊరికే రావాలని  కోరుకోకూడదు.  
                     కష్టపడి సంపాదించాలి . అపుడే దానికి విలువా గౌరవం ఉంటాయి . 
                     ఉదాహరణకు మనకు ఒక వంద  రూపాయలు దొరికాయనుకోండి ,
                     మనందానిని ఏం చేస్తాం , ఇష్టం వచ్చినట్లు విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెడతాం . 
                     అంటే , సినిమాకు,  చాక్లెట్లకు వాటికి వీటికి అన్నిటికి . 

పి           :       అవునండి 

స . మా   :     పైగా  జలసాలకు అలవాటు పడతాం . దొంగతనాలు కూడా చేస్తాం . చివరకు అందరూ                                            అసహ్యించుకుంటారు . 

పి         :       అమ్మో  
                    

స . మా     :      అదే ఒక రూపాయి కష్టపడి సంపాదించా మనుకోండి 
                       అలా ఖర్చు పెట్టగలమా . 
పి             :       అమ్మో 

స . మా    :      అది  అందుచేత  పెన్ను ఇచ్చే ఆనందం కన్నా దొంగ అనే బాధ బాధిస్తుంది . 

రాము      :      సారీ  మాష్టారు  (ఏడుస్తూ )

స . మా  :    గుడ్   ఏడవకు   , తప్పు తెలుసుకుని  మానేయటం గొప్ప . ఇంకెప్పుడు ఇలా చేయకు . 


సరస్వతి    :    ఇవిగోండి  నీళ్ళు 

స . మా     :   అప్పుడెప్పుడో చెపితే  ఇపుడు పనిచేసిందేమిటే   బుర్ర 
                    ఈ లోపల నాపాటం కూడా అయ్యింది . 

సరస్వతి   :    బాగుంది  మీకంటే  పాటాలు మంచి నీళ్ళ ప్రాయం 
                     ఆ మంచి నీళ్ళే  నా ప్రాణం తోడే స్తున్నాయి . ఎక్కడనుంచో తేవాలి 
                    దొడ్లో పంపు వేయించమంటే  వేయించరు . 

స . మా     :    సర్లే . . . సర్లే   నోరు విప్పితే  మాటలు తూటాల్లా  వదులుతావు 
                     నేనే మన్నా అడ్డదిడ్డంగా సంపాదిస్తున్నానా . అది వేయించాలంటే  ఎంత ఖర్చు . 

సరస్వతి    :    అది సరేగాని పాటాలు చెప్పక ఈ నీతి  కబుర్లేమిటి 

స . మా     :    చూడు  నీకు ఈ పేరు ఎందుకు పెట్టారో గాని  ఒక్క క్లాసు  కూడా చదవలేదు . 
                     విలువలు లేని చదువులు  వలువలు లేని మనుషుల తో సమానం . 

సరస్వతి   :      సర్లెండి   అవేవో  వాళ్లకు చెప్పుకోండి .     నాకు ఇంట్లో పనుంది . 

                            

                                 ---------------------------------------

     ( మాస్టారు పేపరు చదువుతూ వుంటారు )


స. మా      :         కార్గిల్లో  భీకరయుద్దం .  టైగర్ హిల్ల్స్ స్వాధీనం . 21 మంది  పాకిస్తానీయుల హతం .                                             6గురు  మన వారు  వీర స్వర్గం . 
                           ఏమిటో ఈ గొడవలు ఎప్పుడు  ఆగుతాయో 
                           భరతమాత ఎప్పుడు ప్రశాంతం గా ఉంటుందో . 

బంట్రోతు     :       మాస్టారు , శంకరం మాష్టారు  ఈ కాగితాలు మీకిమ్మన్నారు . 

స . మా       :      ఇలా ఇయ్యి 

బంట్రోతు     :        మాస్టారు  ఇందాకటినుంచి చూస్తున్నాను . అక్కడ ఎక్కడో యుద్ధం జరుగుతోంటే  మీరంత                                    బాధపడి పోతారెందుకు . 

స . మా      :     ఎంత మాటన్నావురా , నీ శరీరం లో ఎక్కడైనా చిన్న దెబ్బ తగిలితే  మొత్తం శరీరం దాని గురించే                             బాధ పడుతూ ఎందుకు ఆలోచిస్తుంది . 

బంట్రోతు    :    ఎందు కంటే  ఎక్కడ తగిలినా మనసరీరం లోనే కదా . అందుచేత బాధ మనకు కాకపొతే ఎవరికి 

                     ఉంటుందండి . 

స . మా     :     అలాగే అక్కడ దాని గురించి మనం పట్టించు కో పొతే అది ఇక్కడదాకా వ్యాపిస్తుంది 

                        అప్పుడు ఎవరురా అనుభవించేది . 

బంట్రోతు    :     అబ్బా    నిజమేనండి నేను  మనిషి ఎదిగానండి కాని బుర్ర ఎదగలేదండి 


స . మా     :    దురదృష్ట వశాత్తు మన దేశం లో అదే కరువౌతోంది . ప్రక్కన ఏం  జరిగినా పట్టించుకోకపోవడం ,                               మనదాకావస్తే  బావురుమనటం . ఆ స్వాతంత్ర సమరంలో  ఎంతటి దేశ  భక్తీ , ఎంతటి  త్యాగనిరతీ                           అవన్నీ ఇపుడు  మచ్చుకైనా కనిపించట్లేదు . 

బంట్రోతు    :    నిజమేనండి  ఇంత  చిన్న చిన్న  వాళ్ళు అలా  ప్రాణా లర్పిస్తోంటే    గుండె తరుక్కు పోతోందండి . అక్బర్      :      నమస్కారం  మాష్టారు  

స . మా    :       ఎవరూ 

అ          :       నేను  మాష్టారు  ,  మీ ఇంట్లో ఉంచు కొని  10వ తరగతి దాకా  చదివించారూ ,


స . మా     :     ఆ ..ఆ ..   నువ్వా  అక్బర్  ఏం  చేస్తున్నావు 


అ              :       పోలీసు డిపార్టుమెంటు లో  S  . I . . గా చేస్తున్నాను  మాస్టారూ 

స . మా         :     బావుందోయ్ 

అ            :       మీ మతం  కాదని కూడా  చూడకుండా  నన్ను ఆదరించారు  మాష్టారు  . మీ చలవ  లేకపోతె 
                       ఇంత వాణ్ణయే వాణ్ణి కాను . 

స . మా       :     అక్బరూ             మతం కాదు ము ఖ్యం    
                                                 మమతేరా  న్యాయం 
                                                 కాదా     ఇది సత్యం 
                                                 వినకపోతే   వినాశనం 

బంట్రోతు           :     అది  నిజమండి    ఎవరైతే ఏంటి  అందరు సమానమే 

అ                    :     ఇంతకీ  మీ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడండి 

స . మా        :     చదువు అయ్యింది  ఏదో  ఉద్యోగం  చేస్తున్నాడు 

అ               :         స్కూల్లో  చెప్పీది  సరిపోతుంది కదండీ ఇంకా కష్టపడటం ఎందుకు మాష్టారు 

స . మా    :      విజ్ఞానం తెలుసుకోడానికి  ఎంత టైంఅయితే సరిపోతుం ది రా  
                      నా విద్యార్ధులకు నాకు తెలిసినది నిరంతరం చెప్పా లన్నదే నా తపన 

అ         :    మీలాంటి వారు ఉండరు మాష్టారు 
                  ఇక ఉంటాను పనుంది మాష్టారు 

స . మా     :    అప్పుడే 

అ          :     ఒక  క్రిమినల్  ను  పట్టుకున్నాము  ఇక్కడ 

స . మా     :        ఇక్కడా , ఉండు  నేనూ   వచ్చి చూస్తాను 

అ            :        మీరా ఎందుకులెండీ  

స . మా     :     పరవాలేదయ్యా 


అ            :       అతనో  క్రిమినల్  మాష్టారు R.D.X  తో పట్టుకున్నాము 

స . మా    :      ఎవరూ . .   .  విశ్వం . . . 

అ         :     చెపితే బాధ పడతారని చెప్పలేదు మాష్టారు 

స . మా    :    నా  కడుపున చెడ  పుట్టావురా 

విశ్వం    :      నాన్నా 

స . మా    :    ఎందుకురా నీకీపని 

వి           :            వాళ్ళు  చాలా డబ్బిస్తా మన్నారు , చెయ్యకపోతే  చంపేస్తామన్నారు 

స . మా      :        ఛీ . . .    ఎదురునిలిచి పోరాడే శ త్రువుకన్నా నీలాంటి వాళ్ళు రా దేశానికి అసలైన శత్రువులు ... 
                         నీచుడా 
 అ      :       మాష్టారు 
     
స . మా      :     అవునయ్యా . . .  మనం  జయించాల్సింది బయటి శత్రువుల్ని కాదయ్యా అంతః శ త్రువుల్ని 
                       ఆశ , మొహం ,  భయం,  . . . వీటిని జయించాలి . 
                       మనం సరిగా ఉంటే ఎవరయ్యా  వచ్చేది ,  ఏం చేస్తారయ్యా  మనల్ని . . ఆ 

వి         :         నాన్నా  తప్పయింది నాన్నా 

స . మా     :     చదువుకాదు రా కావలసింది   సంస్కారం రా 
                       బతుకుతామన్నది కాదు   ఎలా బతుకుతున్నామన్నది  ముఖ్యం 
                    ఛీ . . .  నీ మొహం నాకు చూపించకు . 

అ       :     విశ్వానికి శి క్ష తక్కువ పడేలా చూస్తాను మాష్టారు 

స మా   :    నో . . . (చెంపదెబ్బ )    . . .  ఈ  గాలి , ఈ స్వేచ్చ , అనుభవిస్తూ ఈ దేశం లో  జీవిస్తూ  విశ్వాసం                              లేకుండా ఇంత  పని చేస్తాడా  నీచుడు  . నో . . . తప్పు చేసినవాడె వడైనా శి క్ష అనుభవించాల్సిందే 
                 ఫో . . .  తీసుకు ఫో   తక్ష్క్ష ణ మ్ 

అ          ;     మాష్టారు ..   మాష్టారూ 

స మా     :   నావాళ్ళు  ఇలా అయ్యారేమిటి 
                  ఈ దేశానికి  కావలసినది  వీరులే కాదు 
                  నీతి , నిజాయితీ  కలిగిన  అధి కా రులూ , ప్రజలూ  కూడా 
                               ( గుండెపోటుతో మరణిం చాడు )


మాష్టారూ ,  మాష్టారూ ... మాష్టారూ . . . 


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి