13, జులై 2015, సోమవారం

ఫుష్కరాలు-3

ఫుష్కరాలు-3     గౌతమముని  మొరలువిని   జారేను జట   గంగ 

     నలుదిసెల పరుగులిడుతు  అవని సిరులు  పెంచ 

      పుష్కరుడు ,సురులు కలిసె  గురుడు రాశి  చేర 

     పుణ్యముకై  మునకలేసె  పుడమిజనుల  చూడ.  

                                                               సు.త /


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి