10, నవంబర్ 2015, మంగళవారం

అమరావతి

                  

                            అమరావతి 
amaravati కోసం చిత్ర ఫలితంamaravati కోసం చిత్ర ఫలితం         రవిరిసిన మొగ్గవలె అందాలను చిందింపగ 
         నదను ఘన భావనతో అందరముపనిచేయగ
         రాతిగుండెలన్నికూడ,  చూసి , కళ్ళు తేలేయగ
         వలదని తెగగోలపెట్టు వారలచే   భేషనగ
         తిరిగొచ్చెను అమరావతి గత వైభవ దీప్తులతో 

       

         కృష్ణా తీరమున ఆంధ్రా హృదయమున 
        సురులే భేషనేల  వెలయును అమరావతి 
        చంద్రుని కనుసన్నలలో ఇంద్రుని మది మెచ్చేలా 
        మిలమిలమని మెరయునులె అమరమై అది 

                                                         
                                                        సు.త // 

         
            

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి