22, డిసెంబర్ 2015, మంగళవారం

పగలు - రాత్రి


                                               పగలు   - రాత్రి 
   పగలు సెగలు రగులు  గుణం
   భాధపడుచు అహొ జనం
   అపు డపుడు అ భోజనం
  రాతిరైన అనుకుంటే
  రాతనీకు లేదంటు
  కుట్టి కుట్టి కుళ్ళ బొడుచు
 చూడు  ఆడ   దోమ
 కునుకు రామ రామ .                                  సు . త //

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి