20, నవంబర్ 2016, ఆదివారం

శివ

                                    Image result for shiva latest images

                                                             శివ 

                                                                         
                                 

            ఈ శ , మహేశ ,గిరీశ ,పరాత్పర శంభోశంకరా
          హాలా హల ధర ,శూలా యుధకర ,  కరి చర్మాంభర                ఈశ :
                             
  ముని ,గణ సేవిత ,మురహరి పూజిత ,గిరిజా శంకర
 ఆశ్రిత రక్షక ,   అనాది శోభిత ,     అభిషేక ప్రియా              ఈశ :
           

            ఓంకార ధ్వని ,ఘీంకార ధ్వని  ఓ నాదప్రియా
            అద్భుత తాండవ , అఖండ శోభిత , ఓ పరమేశ్వర             ఈశ :
           

            ఆది అనాది , లేదు అనేది  నీవేలే  కదా
            సగమై నీవు  ప్రక్రుతి తోన  మమేకమేకదా                          ఈశ :
                                           
                                                                                                                                                                                           


                                                                                               సుత //
                                           


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి