18, జనవరి 2017, బుధవారం

శ్రీ వెంకటేశ్వర

                                                      శ్రీ వెంకటేశ్వర
Image result for venkateswara

                              ప :          కొండపైనున్నాడు    దేవుడు
                                            లోకాలనేలేటి    ఈశుడు
                                            వాడేలె     వైకుంఠ వాసుడు
                                            వాడీడ     శ్రీ వేంకటేశుడు                    కొండ :
 

                             1చ :         తెచ్చింది  నాస్తి      తీసుకెళ్లేది నాస్తి
                                            మధ్యలో ఏల  ఈ ఆస్తి  పాస్తీ
                                            మనసార ఒకసారి స్మరియిం    చు
                                            జన్మ జన్మల పాపం హరియిం   చు
                                            శ్రీ వెంకటేశా ...     శ్రీ  శ్రీనివాసా...
                                          కోనేటి రాయా     ఓ చిద్విలాసా               కొండ :


                             2చ:       అరుదైన వాడు      అసలైనవాడు
                                         సూదంటు రాయి లా   ఉన్న వాడు                                                                                                                 మనసున్న వాడు    మహిమున్న వాడు
                                        కష్టాలలో ఉంటె   కరుణించు వాడు
                                         ఏడుకొండల వాడు    ఎంత చక్కని వాడు
                                        పిచ్చ పిచ్చగ నచ్చి ,   మనసే మెచ్చిన వాడు       కొండ :

                                                                                                            సు త //

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి