24, ఆగస్టు 2017, గురువారం

నేను నా దేవుడు


                                                            నేను   నా దేవుడు

                నీ చేయి    చేసింది   మట్టి కూడా (నాశనం )
                నా  చేయి  చేసింది     ఇట్టే చూడ (నిన్ను )(భగవంతుడా  ఈ  సకలచరాచర  సృష్టిని ఈ  చేత్తో సృష్టించి  ఆ చేత్తో నాశనం చేస్తున్నావు . కానీ నేను మాత్రం నిన్ను మాత్రమే తయారు చేయగలను . నాలో ఉన్న ఈ స్వభావాన్ని ఇలాగే ఉండని , దయచేసి నీలా మాత్రం తయారుచేయకు. )
 
                     సర్వే జనా      దయతోజీవించు
                     సకలజీవులు    సుఖినోభవంతు . |
 

   మనిషి తయారు చేసిన వాటిలో  అత్యుత్తమమైనది  భగవంతుడు . ఇంతకు  మించి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను ఏమి తయారుచేయలేడు .

                               

                                                                                                    సు.త //
3 వ్యాఖ్యలు: