12, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

తుఫాన్

తుఫాన్ 
cyclone images కోసం చిత్ర ఫలితం                

cyclone images కోసం చిత్ర ఫలితం
cyclone images కోసం చిత్ర ఫలితం


ఇనుడు ఖిన్ను డయ్యె గుండమ్ము తో నేడు 
కారు  మేఘపు     చెలియ     దారి కాయ 
పూరి గుడిసెల బాధ    ఈవాన జడిలోన 
లేచి   రావేమయ్య      కాంతివంత . 


                                                     సు.త /


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి