26, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

దీనులు


                                                              దీనులు 
beggars in india కోసం చిత్ర ఫలితంbeggars in india కోసం చిత్ర ఫలితం

beggars in india కోసం చిత్ర ఫలితం

                                     ఎందెందు చూసినా   కనిపించు  దీనులు 
                        
                         మనసు యొప్పదుకదా  వారి కివ్వగరూక 

                         ఏదొ దొరుకునన్నఆశ  తళుకుమన్న

                         యెంత పోయిన కూడ వగచమన్న . 
                                                                          సు .త //


                                   

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి