28, సెప్టెంబర్ 2015, సోమవారం

అమ్మాయి                                                      అమ్మాdaughter కోసం చిత్ర ఫలితంయి 


                    కలుగు పుత్రుడంచు కలలు  కనుచుoదురు 

                    పుత్రి      పుట్టెనంచు       చింత      ఏల 

          ఇంతియే  లేకున్న   ఇజ్జగము    ఉండునా 

                               
                     ఎరుగకా     బ్రహ్మయ్య       సృష్టి చేయ . 


                                                                                                                            సు.త //


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి