16, అక్టోబర్ 2015, శుక్రవారం

కనకదుర్గమ్మ

కనకదుర్గమ్మ


               
                  ప :               కొండను   కొలువై    వుందిరా
                                 
                                      అదిగో   మాతా      శాంభవిరా

                                      అండగ         ఉండెదనందిర
                               
                                     భక్తుల   పాలిటి       అమ్మరా

                           మన     శ్రీ     కనకదుర్గమ్మరా                        కొండను:               1చ:                సకలచరాచర   మది     చరిత

                                    దుష్టులపాలిటి    మృత్యులత

                                     అగణిత గుణముల ప్రజ్వలత

                శంకరి   శుభకరి     ఘనచరిత                                కొండను:


              2చ :               ఆశ్రితులను   తన    వారిగ ఎంచి

                                    కొలచినకొలది        కరుణించి

                                    భక్తుల  మొరలను        ఆలించి

               లోకాలను             చల్లగ పాలించే                              కొండను:


             3చ :                విధాత    తలపున        విజ్ఞానం

                                   శ్రీ హరి కే     తరగని      వైభోగం

                                    పరమేశునిశక్తికె     సగ   భాగం          ఈ సృష్టికి అమ్మే     కదమూలం                                       కొండను:

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి