21, అక్టోబర్ 2015, బుధవారం

కన్నులు

                                                                 కన్నులు


                             కమలముల వంటి  కన్నులు, పతి 
               చేతను పాము చూసి భయ విహ్వలయై 
               మరు   నిమిషము   పతిని   పొగడ 
               టప టప లాడించె  రమణి  ఆశ్చర్యంబై 

                                                             
                                                                  సు.త //

                           
                          

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి