6, అక్టోబర్ 2015, మంగళవారం

ఓటు

                                                                                     ఓటు 
indian voting కోసం చిత్ర ఫలితంindian voting కోసం చిత్ర ఫలితంకలోగంజో తాగి బతికే పేద బతుకులకెందుకోటు 

కోట్లు తినుటకు ఓట్లు అడిగే బడాబాబుల నోట్లకేలే 

నిరాశ ఆశలమధ్య నలిగే  బడుగుజీవులకెందుకోటు 

మధ్య మధ్యన మద్యమైనా దొరుకుతుందని ఆశతోనే 

ఉన్నవారికి కోట్లు ఉండగ ,ఓట్లపీడ వారికెందుకు 

బొక్కసంలో డబ్బులన్నీ పరులచేతికి చిక్కకుందుకు 

విలువతెలియని వారి ఓటు రాజ్యమేలే మేటిసీటు 

మేధావులంతా కాదుమనదనికళ్ళుమూసుకుఊరుకుంటే 

ఊరకుక్కలు రాజులై, రారాజులై 

రాజ్యమంతా మారిపోవును చిరిగి పోయిన విస్తరై 


                                           

                                                          సు.త //
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి