17, నవంబర్ 2014, సోమవారం

ప్రార్థన

                                    తొలుత  విఘ్నేసుని  పాదమున్  పట్టి

                   పిదప  పవన సుతుని  మనసునన్  తలచి

                   మాత  వాగ్దేవిని  మనసార   పూజింప

                   రాని చదువు  చూడ  ఎందు   యుండు . 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి