16, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

స్వచ్చభారత్ -3

                    swachh bharat కోసం చిత్ర ఫలితం

                  గొంతులార్చునటుల గళమెత్తు నేతలు 
            వీదులూడ్చునటుల ఘనమైన పోజులు 
              వీచు భూమి నెపుడు స్వఛతా గాలులు 
              మనముచూచుదెపుడు శుబ్రతా తావులు                                                                                  సు.త//
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి