20, ఏప్రిల్ 2015, సోమవారం

స్వచ్చభారత్ -4

swachh bharat కోసం చిత్ర ఫలితంswachh bharat కోసం చిత్ర ఫలితం                                 పంచభూతాలు మన చుట్టు తిరుగుచుoడ 

                    భూమి ఒక టూడ్చి మిగిలేటి లాభమేమి 


                     ఒకటొకటిగా ఈ ఐదు శుబ్రమైన 


                     అపుడె అయ్యేను నిజమైన స్వచ్చ భారత్


                                                                                                                                                        సు.త//
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి