22, ఏప్రిల్ 2015, బుధవారం

స్వచ్చభారత్ -5


swachh bharat కోసం చిత్ర ఫలితంswachh bharat కోసం చిత్ర ఫలితంswachh bharat కోసం చిత్ర ఫలితం
           ఊడ్చి, ఊడ్చి   చీపురరిగే  , ఊడ్చలేకనడుములిరిగె 

      వీధులన్ని      మురికిమరిగె ,             పాడు 

      చేయకూడదనే మదినేర్వని ,  పాఠమొదలి 

      ఏల సాధింతు   ఓ !     స్వచ్చతా భారత్ 

                                                             

                                                                                                                                                    సు.త//


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి