12, జూన్ 2015, శుక్రవారం

పరవశం

Image result for slow rainImage result for slow rainrain images కోసం చిత్ర ఫలితంrain images కోసం చిత్ర ఫలితం


కురిసింది అమృతము చిరు జల్లుగా 
మురిసింది మానసము మహాజోరుగా 
బీడు వారిన నేల వానధారల తడువ 
ఉర్రూత లూగుతూ వేచి చూస్తుంటే                       కు :
గ్రీష్మ తాపముతోన దాహార్తులై 
జన సమూహములన్ని గగ్గోలు పెడుతుంటె          కు :
ఆ జల్లుకే మొలువ లేలేత పచ్చికలు 
పచ్చనీ చీరనే కట్టుకున్నట్లు గా 
పుడమి రమణీ విలాస సోయగం 
చిత్రకారుని కందని మనోజ్ఞ దృశ్యమై                     కు :
చిరు గాలి  సవ్వడుల తలయూచు వృక్షముల 
నాట్యమ్ము చూస్తె , కోట్లాది మైఖల్సు శివమెత్తి ఆడినా 
సరితూగునా, కోట్లు సరిపోవునా                          కు :

                                                                  సు .త //


5 వ్యాఖ్యలు: