14, జనవరి 2015, బుధవారం

సంక్రాంతి

                                         


                                                      పరువాల       పాపలు

                                                      తెలతెల్ల         ముగ్గులు

                                                      చకచక్క       నిగ్గులు

                                                      కులికేటి     భామలు

                                                     సరదాల    పలుకులు

                                                     పగడాల         విరుపులు

                                                    నవరసాల    వంటలు

                                                     అల్లుళ్ళ       మేతలు

                                                     ఆనంద     నందనం

                                                     అసమాన   జిలుగులు

                                                    శోభాయ      మానమే

                                                    సంక్రాంతి      వెలుగులు
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి