12, జనవరి 2015, సోమవారం

mandir

చండ ప్రచండ మహా బలవంత  [హనుమాన్ ]

ఏల         కోరడో       ఈ వింత

లేకపోతెగా        మందిరము

మనసున సుందర బందితము 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి