23, జనవరి 2015, శుక్రవారం

ఎక్కడ

                                         ఎక్కడ , ఎక్కడ . ఎక్కడ
                                                    
                                                              కనబడడే  మనిషెక్కడ 

                       కూడు గుడ్డ గూడు లేని 

                                                                రోజులనుంచి పరిగెడుతూ 

                       ఎన్నోనేర్చి ఎన్నోచేసి 

                                                              జగతినినేనే ఘనుడంటూ 

                       అదిగో మృగమని 

                                                           ఒకనాడంటూ 

                        ఇదిగో మృగమని 

                                                          తనలో చూస్తూ (ఈనాడు )

                        ఎదిగాడా 

                                                దిగాజారాడా 
                      
                        చక్కని బంగరు పాపలను 

                                                               తనువిచ్చిన చల్లని తల్లులను 

                        కావగలేని 

                                                ఈలోకంలో 

                        ఎక్కడ, ఎక్కడ ,ఎక్కడ 

                                                             కనబడడే మనిషెక్కడ 

                       దూసుకుపోతాం ఆకాశంలో 

                                                         ఎన్నోకడతాం భూలోకంలో 

                     కబుర్లు చెబుతాం మీటింగుల్లో 

                                                                 కాలేకదపం కార్యరంగంలో 

                      ఎదిగే కొద్దీ ఒంగద్దు 

                                                        తలదించుకొనేలా బ్రతకొద్దు 

                     ఎత్తు ఎత్తు తల పైకెత్తు 

                                                     మంచిగ ఉంటూ గర్వించు 

                     నీఉపకారం ఎవరికివద్దు 

                                                      నీఅపకారం చేయకుముందు 

                     తోటివారిని జీవించేలా 

                                                       నీవుంటేనే  జగతికి నిండు 
                                                                                                 సు .మ /


                      


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి