6, డిసెంబర్ 2016, మంగళవారం

జయలలిత

                                                        Image result for jayalalitha                 జయలలిత


            పరమపదించెను      పురచ్చితలై
       వినువీధులకేగెను   ఘనచరితై 
       ఒక ఆడది ఆడెను   జనహృద యై 
       అమ్మగమారెను    అమృతయై 
       సిగ్గేస్తోందా బావా సిగ్గేస్తోందా అన్నా 
       కోటలోని  మొనగాడా...     అన్నా 
             తనకేచెల్లిందని చూపించిన తరుణీమణి 
       సభలో సభ్యతలేకుండా చీరలాగితే 
       పగబట్టి ,బుసగొట్టి,బెంబేలెత్తించిన ఆదిశక్తి 
       జైల్లో పెడితే నిబ్బరంగా ఉన్న మనో ధైర్యం 
       ఎన్నికల్లో ఎద్దేవాచేస్తున్నా ఎదిరించి గెలిచిన 
      అద్భుత   తెగువ    జయలలితా    మగువ  


                                                     సు త //       

4 వ్యాఖ్యలు: