21, మార్చి 2015, శనివారం

ఉగాది

Best-Ugadi-Greetings-in-Telugu

                                          నేడు               ఉగాది

                               పచ్చడి తో ప్రారంభం , అన్నిటికి ఆరంభం

                               అనాదిగా   ఉగాది       పండగే

                               అరుదైనది అది అయినది అందుకే

                               ఆమని       అరుదెంచె

                               సోయగం సోకులు విరజిమ్మే

                               తీయనిరాగాలు గొంతులో తకధిమి లాడంగ

                                కుహూ కుహూ మని  కోయిల

                                పలికెను స్వాగత  గీతిక                                                                                   సు. త //

                     

1 వ్యాఖ్య: