31, మార్చి 2015, మంగళవారం

సృష్టి


                                         nature images కోసం చిత్ర ఫలితం

                                     


                                     అదిరెను ఇది      చెదిరెను మది

                             అరుగును ఇది     హరుతలపది

                             పుట్టే   గిట్టే      సృష్టి     కదా

                             హరిపాదమ్మును   పట్టుమురా


                                                                                       సు.త //
1 వ్యాఖ్య:

  1. ఆ సృష్టి రహస్యము మరియు దాని సార్ధకత తెలుసు కొనుట
    ఒక గొప్ప అదృష్టము కదా. చాల బాగుంది

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు