16, డిసెంబర్ 2014, మంగళవారం

బాపు

                                                           బాపు

                                            బాపు . . .    ఏందిరా   బాబూ

                                  ఒకరేమో    దేశానికి      స్వతత్రం తెస్తే 

                         ఒకరేమో   తెలుగుకే    తెలుగుదనం   అద్దారు 

                                  అంటే . . . 

                              గీతను   వంకరచేసి       జాతీయం చేసారు 

                   వనితను వంపుగా చూపి    వారెవ్వా    అనిపించారు 

                               వారెవ్వా . . . క్యాబాత్ హై 
                                     

                      బొమ్మచేసి   బ్రహ్మ వేస్తె      సలాం సలాం 
                                       

                 ఆ  బొమ్మ    బాపూ  బొమ్మ    అయితే    గులాం గులాం 
                                         

                                 బాపూ నా  . .      మజాకా 
                                       

                          బాపూ  అంటే  . .బాపూ  నే 
                                       

                                       తెలుగు  . . బ్రహ్మ . 
                                                          

                                                                                                                                                          సు. త /

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి