26, డిసెంబర్ 2014, శుక్రవారం

చెలి

                                   అందం   అంటే       ఆనందం
                             
                                  ఆనందించటమే       అందం

                                  నలుపో  తెలుపో     తప్పో ఒప్పో

                                  నిను   చూస్తుoటె     ఆనందం   |

                           

                                  చీకట్లో  చీకటిలా   కలిసిపోతావు

                                  కాని  కళ్ళల్లో  మెరుపులతో  మెరిసిపోతావు

                                  నా    చెలి    నల్లబంగారం

                                 దానికెందుకు      వృధా  సింగారం   |


                                  కారుమేఘమున     ఓ మెరుపు

                                 కోకిల నలుపున    స్వర మెరుపు

                                 నా చెలి తలపున    ఎది మెరుపు

                                  ప్రేమనేదే             కొసమెరుపు  . |                                                                                               సు మ /

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి