29, డిసెంబర్ 2014, సోమవారం

teasing
                                           కనులకు   ఎది   ఎదుటపడిన

                                          తనదని  తెగ  వలచి    మురిసి

                                          ఇకిలింపంగా , కాలికి చెప్పులు మిత్రులు

                                          గమ్మత్తుగ  చేయి చేర  మోమె  మారెన్ . 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి