17, డిసెంబర్ 2014, బుధవారం

నలుపు

                                  నేనే నలుపని చిన్నబోనేల                                                                           ధవళపరీవృత జనంబులోన
                                  ధగద్ ధగ లీను రత్నముల్ మధ్య
                                  నీలము కూడ మేలిమి రత్నమై వెలుగు . 
                                                                          
                                                                                         

                                                                                     సు త /

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి